Oikeustiede:perusoikeuksien ydinalue

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

perusoikeuksien ydinalue

perusoikeuksien ydinalue
Definition arviointikriteeri, jonka nojalla punnitaan, voidaanko jotain perusoikeutta epäolennaisilta osiltaan rajoittaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä
Explanation

Perusoikeussäännökset perustuslain 2. luvun perusoikeussäännöstössä on kirjoitettu toisistaan poikkeavin tavoin. Useisiin perusoikeusääntelyihin liittyy lakivaraus- ja lakiviittaussäännöksiä.

Eräät perusoikeuksista on kirjoitettu ehdottomiksi kielloiksi, osa kielellisessä suhteessa arvioiden poikkeuksettomiksi. Myös viimeksi mainittuja perusoikeuksia voidaan rajoittaa perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten puitteissa.

Kaikissa tapauksissa perusoikeudella katsotaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan määrittämien sääntöjen mukaan olevan "ydinalue", johon ei voida puuttua tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. "Ytimen" ulkopuolella, mutta perusoikeuden silti suojaamalla alueella voidaan rajoituksia painavista yhteiskuntapoliittisista syistä säätää tavallisella lailla. Klassikkoesimerkki tästä päättelytavasta on sääntö, jonka mukaan kaupallinen mainonta sinänsä kuuluu sananvapauden piiriin. Erityisestä, esimerkiksi kansanterveyteen liittyvästä merkittävästä syystä mainontakielto voidaan silti säätää tavallisella lailla, koska perusoikeuden ydinalue jää koskemattomaksi. Ydinalueeksi määritellään yhteiskunnallisesti merkittävä viestintä (PeVL 3/2010). Vastaavasti lakivarauksetta säädetyn puhelun salaisuuden (PeL 10.2 §) ydinalueeseen katsotaan kuuluvan se informaatio, joka puhelimitse välitetään ("viestin salaisuus"). Teletunnistetiedot eivät kuulu viestintäsuojauksen ydinalueeseen.

Ajatus perusoikeuden "ydinalueen" rajoituskiellosta edellyttää kunkin perusoikeuden kohdalla spesifiä määritelmää. Eräiden perusoikeuksien kohdalla ydinalueita ei ole määritelty. Vuoden 1995 perusoikeusuudistusta tarkoittaneessa hallituksen esityksessä ydinaluemääritelmiä ei ollut. Perustuslakitekstistä "ydinsisältöä" ei myöskään voi lukea – se on osin arvosidonnainen seikka; määrittelyn suorittaa perustuslakivaliokunta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.10.2021: Oikeustiede:perusoikeuksien ydinalue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeuksien ydinalue.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg