Oikeustiede:avoin lakivaraus

  From Tieteen termipankki

  avoin lakivaraus

  avoin lakivaraus
  Definition säännös perustuslaissa, jonka mukaan tietyn perustuslaissa vahvistetun sääntelyn yksityiskohdista voidaan säätää poikkeamia tavallisella lailla
  Explanation

  Lakivaraus on avoin silloin, kun sääntelyä tavallisella lailla ei suunnata yksityiskohdittain (esim. PeL 7.1 §: "Suomen kansalaisella on oikeus oleskella maassa... mikäli laissa ei toisin säädetä"). Se kuitenkin pidättää kysymyksessä olevan oikeudellisen ilmiön sääntelyn lakitasoon, eli asiasta ei voida säätää asetuksella. Tällainen lakivaraus on suhteessa kvalifioituun lakivaraukseen sikäli avoin, ettei perustuslain tasossa säännellä varauksen rajoista. Useat perustuslain sääntelyt ja erityisesti perusoikeussäännökset sisältävät ilmauksen, jonka mukaan perustuslakitasossa vahvistetun sääntelyn yksityiskohdista voidaan säätää tavallisessa laissa ja useimmiten myös siten, että perustuslain tason sääntelyn merkitystä, yleiskielen tulkintasääntöjen seuraten, ainakin näennäisesti rajoitetaan.

  Perustuslain sääntelyjen sitovuusaste vaihtelee sen mukaan, kuinka lakivaraus- ja viittausjärjestelmää on tekstimuotoilussa käytetty. Säännöt asetettiin perusoikeusuudistuksen yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 s. 7 ss. Ne yleistettiin koskemaan koko vuoden 2000 perustuslakia perustuslakivaliokunnan mietinnössä 10/1998.

  Perustuslain sitovimmat ja ehdottomimmat sääntelyt ilmaistaan kiellon muodossa. Toiseksi vahvin sääntelytaso on lakivaraukseton sääntelymuotoilu. Lakivarauksettomaan perusoikeuteen voidaan säätää rajoituksia vain perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten mukaisesti.

  Lakivarauksen sisältävästä seikasta voidaan tavallisella lailla säätää lisäksi rajoituksia jossain määrin laajemmin ja kvalifioitujen lakivarausten tapauksessa kvalifioinnin puitteissa. Pelkän lakiviittauksen tai sääntelyvarauksen sisältävistä perustuslakisääntelyistä voidaan poiketa lakivarauksen sisältäviä sääntelyitä laveammin.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:avoin lakivaraus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:avoin lakivaraus.)