Oikeustiede:vakaa hallintaoikeus

  Tieteen termipankista

  vakaa hallintaoikeus

  vakaa hallintaoikeus
  Määritelmä historiallinen, ajallisesti rajoittamaton kiinteistöön (maahan) kohdistuva käyttöoikeus, joka sisällöltään on lähellä omistusoikeutta
  Selite

  Vanhastaan maalla on ollut kolme luontoa, rälssiluonto, perintöluonto ja kruununluonto. Kruununluontoista maata ei voitu luovuttaa omistusoikeuksin, vaan luovutus tapahtui vakain hallintaoikeuksin. Nyttemmin maan kolmijako on poistunut kiinteistöjärjestelmästämme. Uusia vakaita hallintaoikeuksia ei myöskään enää voida perustaa.

  Vakaata hallintaoikeutta ehdolliseen tonttiin on maakaaren (540/1995) tultua voimaan pidettävä kiinteistön omistusoikeutena. Muita vakaita hallintaoikeuksia saattaa yhä olla olemassa. Ennen maakaaren voimaantuloa perustettu vakaa hallintaoikeus on maakaaren voimaanpanolain (541/1995) 18a §:n mukaan lainhuudatusta vastaavan kirjaamisvelvollisuuden alainen. Se voi myös olla kiinteistökiinnityksen kohteena.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 68-69, Tepora&al2010, s. 26-28, Kaisto&Tepora2012, s. 569-572

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Oikeustiede:vakaa hallintaoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vakaa hallintaoikeus.)