Oikeustiede:julkisoikeudellinen yhteisö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

julkisoikeudellinen yhteisö

julkisoikeudellinen yhteisö
Definition luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostama julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka on perustettu lainsäädäntötoimin suorittamaan julkista hallintotehtävää
Explanation

Julkisyhteisön tarkoituksesta ja toiminnasta säädetään lailla tai asetuksella. Julkisyhteisöillä on vaihtelevia nimityksiä (yhdistys, seurakunta, kauppakamari, paliskunta, yhteismetsän osakaskunta jne.). Mm. yhdistys-nimisen, lailla perustetun yhdistyksen jäsenyyteen voi kuulua pakkojäsenyys poikkeuksena ns. negatiivisesta yhdistymisvapaudesta.

Julkisyhteisöt ovat laajassa merkityksessä julkishallinnon organisaatioita, eli ne ovat osa Suomen julkishallintoa. Julkisyhteisöt hoitavat julkisia hallinto- tai palvelutehtäviä ja käyttävät julkista valtaa. Julkisyhteisöt eivät voi vapaasti määrätä tarkoitustaan eivätkä yleensä vapaasti valita jäseniään. Termiin liittyen voidaan viitata perustuslain 108.1 § ja 109.1 §:n säännöksiin, joiden mukaan valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on mm. valvoa, että julkisyhteisöjen työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Käytetyt lähteet:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Julkisyhteisö, https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/yhdistys.htm
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2022: Oikeustiede:julkisoikeudellinen yhteisö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisoikeudellinen yhteisö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg