Oikeustiede:jälkivalvonta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

jälkivalvonta
ympäristöoikeudessa

jälkivalvonta
Definition ympäristöön vaikuttavien toimintojen valvonta jakautuu viranomaistoiminnan osalta ennakkovalvontaan eli ennen toiminnan alkamista koskeviin vaatimuksiin ja jälkivalvontaan eli toiminnan alkamisen tai lopettamisen jälkeiseen lainmukaisuuden valvontaan
Explanation

Jälkivalvontaa vaiheittaisesti tarkasteltaessa voidaan erottaa hankkeen toteuttamisvaiheen tai toiminnan harjoittamisajan vaikutusten seuranta ja luvattomiin vaiheisiin puuttuminen. Seuranta on jaettavissa toiminnanharjoittajan itsensä harjoittamaan tarkkailuun ja viranomaisten ylläpitämään seurantatietojen järjestelmään. Luvattomissa tilanteissa on saatettu jättää hakematta tarpeellinen lupa tai muu päätös, rikkoa luvan tai muun päätöksen määräyksiä taikka jättää ympäristö hankkeen tai toiminnan jälkeen lainvastaiseen tilaan. Näissä tilanteissa viranomaisella on käytettävissään hallintopakko toiminnan kieltämiseksi, ennallistamisen määräämiseksi tai muun velvoitteen asettamiseksi. Tehosteena tulevat kysymykseen uhkasakko tai teettämisuhka. Toisena keinona on rangaistus. Sitä sääntelee ympäristörikosta koskeva sääntely.

Viranomaisen ohella yksityisellä asianosaisella on yleensä aloiteoikeus jälkivalvonnassa. Jos kysymys on aiheutetun vahingon korvaamisesta, asia tulee pääsääntöisesti saattaa vireille käräjäoikeudessa kanteella, joissakin tapauksissa, esimerkiksi tiehankkeissa, näitä koskevassa toimituksessa esitettävällä vaatimuksella.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2004, Kuusiniemi&al2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2021: Oikeustiede:jälkivalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jälkivalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →