Oikeustiede:konkurssivalvonta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konkurssivalvonta

konkurssivalvonta
Definition konkurssimenettelyyn kuuluva prosessitoimi, jolla konkurssivelkojat toimittamalla valvontakirjelmän pesänhoitajalle ilmoittavat konkurssisaatavansa otettavaksi huomioon varojen jaossa ja jonka kautta konkurssivelkojat saavat oikeuden osallistua päätöksentekoon konkurssipesässä
Explanation

Jako-osan saadakseen konkurssivelkojan on valvottava saatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä. Valvontakirjelmässä ilmoitetaan saatavan määrä ja peruste sekä mahdollisesti vaaditaan saatavalle etuoikeutta. Pesänhoitaja voi ottaa huomioon saatavia myös ilman valvontaa, jos saatavan määrästä ja perusteesta ei ole epäselvyyttä. Panttisaatavista panttivelkojan tulee antaa pesänhoitajalle valvontaa vastaava ilmoitus. Valvonta ja panttisaatavasta ilmoituksen antaminen ovat ehtona sille, että kyseinen velkoja saa oikeuden osallistua velkojien päätöksentekoon velkojainkokouksessa tai muussa päätöksentekomenettelyssä valvontapäivän valvontapäivän jälkeen.

Pesänhoitajan tulee ilmoittaa konkurssivalvonnasta velalliselle ja tiedossaan oleville velkojille. Tarpeen vaatiessa valvontapäivästä voidaan julkaista myös kuulutus. EU:n maksukyvyttömyysasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa menettelyissä valvonnasta ilmoitetaan ulkomaisille velkojille maksukyvyttömyysasetuksessa säädettyä määrämuotoista menettelyä noudattaen sekä julkaistaan kuulutus niin kuin asetuksessa säädetään.

Velkoja voi valvoa saatavansa tai esittää lisävaatimuksen vielä valvontapäivän jälkeen (jälkivalvonta). Tällöin velkojan tulee suorittaa konkurssilaissa säädetty jälkivalvontamaksu. Takarajana jälkivalvonnalle on jakoluettelon vahvistaminen. Termiä jälkivalvonta käytetään oikeuskielessä myös ympäristöoikeudessa (jälkivalvonta) sekä Ahvenanmaan itsehallintoon liittyvässä (maakuntalakien jälkivalvonta) ja yleisessä valtiosääntöoikeudellisessa (asetusten jälkivalvonta) yhteydessä.

Käytetyt lähteet: Konkurssilaki 120/2004, EU:n maksukyvyttömyysasetus (EU) 2015/848, konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset (http://www.konkurssiasiamies.fi)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013, HE 221/2018

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:konkurssivalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssivalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg