Oikeustiede:hallintopakko

From Tieteen termipankki

hallintopakko

hallintopakko
Definition viranomaisen toimivaltaan kuuluva julkisen vallan käyttämistapa, johon viranomainen voi turvautua saadakseen hallintopäätöksen kohteen noudattamaan lakia, lain nojalla annettua määräystä tai hallintopäätöksessä määriteltyjä velvoitteita, kieltoja tai rajoituksia
Explanation Hallintopakko voidaan jakaa välilliseen ja välittömään. Käyttäessään välillistä hallintopakkoa, viranomainen tehostaa kieltoa tai velvoitetta uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Tavoitteena on saada uhan kohde itse täyttämään lakisääteinen velvollisuutensa. Välittömään hallintopakkoon kuuluvat voimakeinot, joilla toimivaltainen viranomainen – esimerkiksi poliisi – toteuttaa velvollisuuden tai palauttaa lainmukaisen tilan. Tällaisia voimakeinoja voi sisältyä myös hallinnollisiin turvaamistoimenpiteisiin, kuten pakkohoitoon ja eristämiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.10.2022: Oikeustiede:hallintopakko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopakko.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg