HE232/88

    Tieteen termipankista

    HE 232/88 vp. Hallituksen esitys tasavallan presidentin vaalitavan muuttamista ja eräiden valtaoikeuksien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi.