asianosainen (prosessioikeus)

    Tieteen termipankista