Filosofia:pragmaattinen totuusteoria

  Tieteen termipankista

  pragmatistinen totuusteoria | pragmaattinen totuusteoria

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  pragmatistinen totuusteoria
  pragmaattinen totuusteoria
  Määritelmä teoria, jonka mukaan totuus on toimivuutta tai menestyksellisyyttä
  Selite

  Filosofian yleisesityksissä ja johdatusoppikirjoissa esitetään usein kolme perinteistä "totuusteoriaa": totuuden korrespondenssi- ja koherenssiteoriat sekä pragmatistinen totuusteoria. Pragmatistinen totuusteoria kuvataan tyypillisesti käsitykseksi, "jonka mukaan totta on se, mikä toimii, on hyödyllistä, tarkoituksenmukaista tai 'kannattaa'”[1] ja sen edustajana pidetään William Jamesia (1842-1910), joka kirjassa Pragmatismi (1907) kirjoitti luvun "Pragmatistinen käsitys totuudesta". Esim. tieteellisten väitteiden ajatellaan tämän näkemyksen katsannossa olevan tosia, jos niiden avulla voi toimia menestyksellisesti. Totuusteoriaksi tai suorastaan totuuden pragmatistiseksi määritelmäksi tämän ovat kutenkin luokitelleet pääasiassa "teorian" kriitikot, kuten G.E. Moore (1873-1958) (1908), joka piti Jamesin väitettä totuuden hyödyllisyydestä uskomuksen totuudellisuuden riittävänä ja välttämättömänä ehtona.[2] Jamesin kirjaa (1907) vähänkään tarkemmin lukemalla pitäisi tulla selväksi ettei hän ajatellut hyödyllisyyttä miksikään totuuden määritelmäksi klassisessa mielessä vaan yhdeksi totuuden tavoittelun pitkän tähtäimen seuraukseksi. James hyväksyi totuuskäsityksen arkijärkiseksi lähtokohdaksi totuuden korrespondenssikäsityksen mutta sovelsi C.S. Peircen (1839-1914) pragmatismin maksiimia sen selvittämiseen mitä korrespondenssikäsitykseen sisältyvillä yhteensopivuuden ja todellisuuden käsitteillä voidaan siinä käytännössä tarkoittaa. Jamesin totuuskäsitys näyttäisikin muistuttavan enemmän jotain totuuden koherenssiteoriaa kuin oppikirjamääritelmää pragmatistisesta totuusteoriasta.

  1. Raatikainen 2020
  2. ks. Raatikainen 2020.

  Erikieliset vastineet

  pragmatist theory of truthenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Raatikainen 2020, JamesW1907

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:pragmaattinen totuusteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:pragmaattinen totuusteoria.)