Filosofia:määritelmä

From Tieteen termipankki

määritelmä

määritelmä
Definition ilmaisun merkityksen tai sisällön määrääminen
Explanation Yhteistä määritelmille on se, että pyritään määritellä tarkasti ilmaisun sisältö tai merkitys, joka on välttämätöntä luonnollisen kielen monimerkityksellisyyden vuoksi. Tarkat määritelmät sekä auttavat että rajoittavat keskustelua antamalla termeille selvän ja yksiselitteisen merkityksen. Hyvä määritelmä vastaa mahdollisimman tarkasti tapaa, jolla termiä tavallisesti käytetään väitteeseen kuuluvissa keskusteluissa. Filosofian historiassa monet filosofiset kysymykset ovat koskeneet määritelmien etsintää. Esimerkiksi Platonin (429?–347 eaa.) dialogeissa keskusteltiin siitä mitä on tieto tai mitä on kauneus tai hyvyys. Edelleen jatkuu keskustelu siitä voiko esimerkiksi näitä asioita lopultakaan määritellä. Mm. pragmatistit ja dekonstruktioon liitetyt ajattelijat ovat ajatelleet, että määritelmät eivät heijasta objektiivista todellisuutta, vaan ovat vain käsitteellisiä välineitä, joiden avulla voimme kommunikoida toistemme ja maailman kanssa.
Määritelmiä on erilaisia:
1) operationaalinen määritelmä on tieteen teoreettisen käsitteen määrittelemistä siihen liittyvien mittaamisoperaatioiden avulla
2) ostensiivinen määritelmä on ilmaisun sisällön määrittäinen osoittamisen tai esimerkin antamisen kautta
3) rekursiivinen (induktiivinen) määritelmä antaa äärellisen perustan ja säännön, jonka avulla päästään jo määritellyistä tapauksista edelleen muihin tapauksiin; rekursiivista määritelmää käytetään erityisesti logiikassa ja matematiikassa erilaisten äärettömien joukkojen määrittelemiseen.

Equivalents

definitionenglanti

Related Concepts

Sources

RaatikainenP1997, BagginiJFoslP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.3.2023: Filosofia:määritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:määritelmä.)