Filosofia:koherenssiteoria

  Tieteen termipankista

  koherenssiteoria

  koherenssiteoria
  Määritelmä totuusteoria, joka määrittelee totuuden suhteessa aiemmin todeksi arvioituihin asioihin
  Selite Alfred Tarskin (1901-1983) kehittämän koherenssiteorian mukaan väittämän totuus on ristiriidattomuutta suhteessa saman alueen tosiksi hyväksyttyihin lauseisiin. Siten väite on tosi, jos se soveltuu osaksi omien uskomusten kokonaisuutta. Koherenssiteoriaa on arvosteltu siitä, että se ei näytä takaavan ehdotonta totuuden määritelmää, joka olisi riippumaton uskomusjärjestelmien muutoksista. Totuus riippuu siitä, mikä aikaisemmin hyväksytty uskomusjärjestelmä on tarkastelun pohjana. Vaikeuksia tulee myös silloin, kun lähtökohtana on kaksi keskenään ristiriitaista, mutta sisäisesti johdonmukaista uskomusjärjestelmää. Mitä pitäisi ajatella siinä tapauksessa, kun jokin tarkasteltu väite sopii hyvin yhteen yhden uskomusjärjestelmän kanssa mutta ei toisen kanssa tai kun väite näyttää sopivan yhteen kummankin järjestelmän kanssa?
  Lisätiedot lat. coharentia=yhteenkuuluvuus

  Erikieliset vastineet

  coherence theoryenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, SalonenT2008, YrjönsuuriM2009, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:koherenssiteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:koherenssiteoria.)