JamesW1907

    Tieteen termipankista

    James, William (1907). Pragmatismi (suom. Antti Immonen, 2008). Eurooppalaisen filosofian seura ry (niin&näin), Tampere 2008.