Filosofia:totuus

  Tieteen termipankista

  totuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  totuus
  Määritelmä niiden väitelauseiden ominaisuus, jotka ovat yhtäpitäviä todellisuuden kanssa
  Selite Totuus on seuraus tietämisestä ja ajatus totuudesta on tietämisen ehto. Totuuden ehtoja miettivät totuusteoriat.
  Eri tavoin totuus käsitetään Jacques Derridan (1930-2004) dekonstruktionismissa. Derridan mukaan totuus on filosofian lähtökohta, mutta se on hänen mukaansa aina riippuvainen esitystavasta. Derridan mukaan kyse ei kuitenkaan ole relativismista totuudesta luopumisen mielessä. Hän on kiinnostuneempi väitteen vakiintumisesta tiedoksi kuin suhteesta väitteen ja sen ilmaiseman asiantilan välillä.
  Lisätiedot lat. veritas

  Erikieliset vastineet

  truthenglanti (English)
  vériteranska (français)
  Wahrheitsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, KorhonenA2016, Logos2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Filosofia:totuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:totuus.)