Filosofia:redundanssiteoria

  Tieteen termipankista

  redundanssiteoria

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  redundanssiteoria
  Määritelmä totuusteoria, jonka mukaan sanomalla väitettä todeksi ei lisätä mitään sen sisältöön
  Selite Redundanssiteorian mukaan sana "tosi" voidaan jättää pois mikäli kömpelö kielenkäyttö sallitaan. Sana ei tuo mitään lisäarvoa väitteeseen.

  Erikieliset vastineet

  redundance theoryenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  YrjönsuuriM2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:redundanssiteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:redundanssiteoria.)