Filosofia:totuusteoria

  Tieteen termipankista

  totuusteoria

  totuusteoria
  Määritelmä näkemys siitä, milloin teoria tai väittämä on tosi
  Selite Totuusteorioita on lukuisia. Klassisena totuusteoriana voidaan pitää korrespondenssiteoriaa, jonka mukaan väittämä on tosi, jos ja vain jos väittämän ja asiantilan välillä on vastaavuus eli korrespondenssi. Toinen suosittu totuusteoria on ollut koherenssiteoria, jonka mukaan väittämän totuus on ristiriidattomuutta suhteessa saman alueen tosiksi hyväksyttyihin lauseisiin. Pragmatistisen totuusteorian mukaan lause on tosi, jos se toimii käytännössä tai siitä seuraa käytännöllisiä seuraamuksia. Muita esitettyjä totuuden kriteerejä ovat olleet intuitio sekä konsensus, jossa teoria tai väittämä on totta, jos sen hyväksyy suuri määrä tutkijoita. Toisin sanoen tutkijoiden suuri yksimielisyys täyttää totuuden kriteerin.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:totuusteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:totuusteoria.)