Filosofia:konsensusteoria

  Tieteen termipankista

  konsensusteoria

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  konsensusteoria
  Määritelmä totuusteoria, jonka mukaan käsityksen totuuden merkkinä voidaan pitää tutkivan tiedeyhteisön konsensusta asiasta

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Niiniluoto1980, Raatikainen 2020

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:konsensusteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:konsensusteoria.)