Filosofia:pätevyys

From Tieteen termipankki

validius | pätevyys | looginen pätevyys | validi

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
validius (suositeltu)
pätevyys
looginen pätevyys (suositeltu)
validi (suositeltu)
Definition

päätelmän tai argumentin looginen ominaisuus:

  1. joko päätelmän välttämätön totuudensäilyttävyys
  2. tai että päätelmän johtopäätös voidaaan johtaa etukäteen hyväksyttyjen päättelysääntöjen avulla päätelmän premisseistä
Explanation

Loogisella pätevyydellä voidaan tarkoittaa kahta erityyppistä asiaa: joko päätelmän

  1. semanttista pätevyyttä, joka vallitsee kun kaikissa tapauksissa joissa premissit ovat tosia, on myös johtopäätös tosi, tai
  2. syntaktista eli deduktiivista pätevyyttä, joka vallitsee kun johtopäätös voidaan johtaa käytössä olevan päättelysysteemin päättelysääntöjen mukaan päätelmän premisseistä. Päättelysysteemin päättelysäännöiltä yleensä vaaditaan niiden välttämätöntä totuudensäilyttävyyttä, mutta tämä on yleensä erillinen tarkastelu, jossa ensin hyväksytään jokin päättelysysteemi, joka on riippumaton suhteessa sen käyttöön deduktioissa.


Yleisemmässä mielessä loogisella pätevyydellä voidaan viitata myös ei-välttämättä totuudensäilyttävien päättelyiden muotoon, kuten induktiiviseen ja abduktiiviseen päättelyyn. Filosofiassa loogisella pätevyydellä viitataan kuitenkin tavallisesti nimenomaan välttämättä totuudensäilyttävän tai deduktiivisen päätelmän pätevyyteen.
Termillä "validi" viitataan nykyään tyypillisesti semanttiseen pätevyyteen, jonka kriteerinä on välttämätön totuudensäilyttävyys. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pätevyyttä semanttisessa ja syntaktisessa mielessä ei eroteltu tai niiden ajateltiin liittyvän aina yhteen, jolloin päätelmän validisuuden kriteerinä pidettiin vain vastaavuutta jonkin hyväksytyn päättelymuodon kanssa.

Termiä "validi" käytetään myös viittaamaan proposition tai väitelauseen välttämättömään loogiseen totuuteen. Klassisessa logiikassa validit lauseet seuraavat mistä tahansa premisseistä loogisesti pätevästi.
Additional Information lat. validus

Equivalents

validenglanti

Related Concepts

Sources

Rantala&Virtanen2003, RantalaV&VirtanenA

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.11.2022: Filosofia:pätevyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:pätevyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →