Filosofia:tautologia

  Tieteen termipankista

  tautologia | looginen totuus

  tautologia
  looginen totuus
  Määritelmä
  1. looginen totuus, loogisen rakenteensa perusteella välttämättä tosi lause tai propositio
  2. väitelause, joka ei sano mitään uutta, vaan toistaa jo sanotun toisin sanoin
  Selite

  Logiikassa tautologialla viitataan tavallisesti lauseloogisen rakenteensa perusteella välttämättä tosiin lauseisiin tai propositioihin. Toisinaan sillä viitataan mihin tahansa loogisiin totuuksiin, ei vain lauseloogisiin välttämättömiin totuuksiin. Koska tautologiat tai loogiset totuudet ovat tosia kaikissa mahdollisissa maailmoissa, ne eivät kerro mitään siitä millaisissa maailmoissa ne ovat tosia ja siksi usein ajatellaan että ne ovat informaatiosisällöltään tyhjiä.

  Normaalipuheessa tautologiaa käytetäänkin usein väheksyvänä ilmaisuna, jota käytetään väitteen pilkkaamiseen koska väite on olevinaan informatiivinen, mutta toistaa vain jo ymmärretyn merkityksen. Esimerkkinä voisi olla "Rikollinen on jo rikkonut lakia".
  Lisätiedot ks. myös tautologia kirjallisuudentutkimuksessa.

  Erikieliset vastineet

  logical truthenglanti (English)
  tautologyenglanti (English)
  tautologieranska (français)
  tautologiruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Rantala&Virtanen2003, SalonenT2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:tautologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tautologia.)