Filosofia:todennäköisyys

  Tieteen termipankista

  todennäköisyys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  todennäköisyys
  Määritelmä käsite, joka ilmaisee vaihtoehtojen mahdollisuutta
  Selite Todennäköisyys voidaan ilmaista toivottujen tapauksien suhteena kaikkiin mahdollisiin tapauksiin (teoreettinen, klassinen todennäköisyys) tai toistuvissa ilmiöissä mittauksiin perustuvana kasaantumistaipumuksena (frekvenssitulkinnallinen tai empiirinen todennäköisyys). Suotuisten tapauksien suhteesta kaikkiin muihin tapauksiin seuraa, että numeerisesti todennäköisyys vaihtelee lukujen nolla (0) ja yksi (1) välillä.
  Todennäköisyyksien ymmärtäminen antaa ihmiselle mahdollisuuden ennustaa tapahtumista sekä myös mahdollisuuden hallita luonnon ja yhteiskunnan prosesseja. Filosofisesti todennäköisyys on yritys ymmärtää sattuman toteutumisen ehtoja ja siten varmuuden etsimistä.
  Todennäköisyys voidaan jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen todennäköisyyteen. Objektiivisessa todennäköisyydessä tapahtuva on aidosti epämääräistä. Subjektiivinen todennäköisyys puolestaan viittaa tapauksiin, joissa todellista epämääräisyyttä ei välttämättä olen lainkaan, vaan joissa yksittäinen mieli tai yksittäiset mielet esittävät todennäköisyysarvostelman jonkin tapahtuman todennäköisyydestä. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole täydellistä tietoa tapahtumaa ohjailevista syistä. Tyypillisiä esimerkkejä subjektiivisesta todennäköisyydestä ovat kertoimet hevoskilpailuissa.

  Erikieliset vastineet

  probabilityenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Filosofia:todennäköisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:todennäköisyys.)