RantalaV&VirtanenA

    Tieteen termipankista

    Rantala, Veikkon & Virtanen Ari, Johdatus Modaalilogiikkaan. Gaudeamus, Helsinki 2004.