Oikeustiede:yhteisöoikeus

  From Tieteen termipankki

  yhteisöoikeus

  yhteisöoikeus
  Definition oikeudenalana yhteisöoikeus kuuluu kauppaoikeuteen, jota puolestaan pidetään siviilioikeuden osana
  Explanation

  Yhteisöoikeuteen kuuluvat eri yhteisömuotoja koskevat oikeusnormit. Yhteisöoikeus on myös oikeustieteen ala. Se tutkii yhteisöoikeudellisia oikeusnormeja. Suomessa ei ole kaikkia yhteisömuotoja koskevaa yleislakia, vaan kustakin yhteisömuodosta säädetään erillisessä laissa.

  Suhde muihin oikeudenaloihin. Yhteisöoikeuden oikeusnormit voidaan haluttaessa erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Mutta ratkaistaessa yrityksen toiminnan oikeudellisia ongelmia tällainen erottelu voi johtaa jopa harhaan. Yhteisöjen toimintaan eivät vaikuta vain yhteisöoikeudelliset normit. Myös useilla muilla oikeudenaloilla on tärkeä merkitys yhteisöjen toimintaan.

  Vero-oikeudella on keskeinen asema yritysmuotoa valittaessa. Voidaankin sanoa, että varsin usein verotus vaikuttaa yritysmuodon valintaan. Juuri verotuksen vuoksi osakeyhtiöstä on tullut niin suosittu yritysmuoto kuin jäljempänä esitettävästä ilmenee. Kirjanpitolainsäädännöllä on vaikutusta yhteisön toiminnassa. Yhteisöoikeudella on yhteys myös elinkeino-oikeuteen. Yhteisön tarkoituksena on usein tuottaa omistajille voittoa harjoittamalla tiettyä elinkeinoa. Joitakin elinkeinoja saa harjoittaa vain määrätyssä yhteisömuodossa siten kuin elinkeino-oikeuden alaan kuuluvassa erityislaissa mahdollisesti säädetään. Myös sopimusoikeudella on merkitystä eräiden yhteisöoikeudellisten ongelmien yhteydessä, erityisesti jäsenten ja vastaavien keskinäisten suhteiden sääntelyssä. Yhä tärkeämmäksi yritystoimintaa harjoittaville yhteisöille on tullut myös työoikeus ja immateriaalioikeus.

  Vaikka yhteisöoikeutta oikeustieteen alana voidaankin pitää itsenäisenä, yhteisöoikeuden ensisijaisen tutkimuskohteen eli yhteisöoikeudellisten oikeusnormien lisäksi ongelmien ratkaisuissa ja tieteenalaa kehitettäessä tulee ottaa huomioon muun muassa edellä mainitut muut normistot.
  Additional Information
  Kirjoittajat: Risto Nuolimaa ja Janne Ruohonen

  Related Concepts

  Sources

  Immonen&Nuolimaa2016, Kyläkallio&al2015, Mähönen&Villa2014, Airaksinen&al2010, Wilhelmsson&Jääskinen2001, Airaksinen&al2010b

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:yhteisöoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisöoikeus.)