Oikeustiede:yhteisöoikeus

From Tieteen termipankki

yhteisöoikeus

yhteisöoikeus
Definition oikeudenalana yhteisöoikeus kuuluu kauppaoikeuteen, jota puolestaan pidetään siviilioikeuden osana
Explanation

Yhteisöoikeuteen kuuluvat eri yhteisömuotoja koskevat oikeusnormit. Yhteisöoikeus on myös oikeustieteen ala. Se tutkii yhteisöoikeudellisia oikeusnormeja. Suomessa ei ole kaikkia yhteisömuotoja koskevaa yleislakia, vaan kustakin yhteisömuodosta säädetään erillisessä laissa.

Suhde muihin oikeudenaloihin. Yhteisöoikeuden oikeusnormit voidaan haluttaessa erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Mutta ratkaistaessa yrityksen toiminnan oikeudellisia ongelmia tällainen erottelu voi johtaa jopa harhaan. Yhteisöjen toimintaan eivät vaikuta vain yhteisöoikeudelliset normit. Myös useilla muilla oikeudenaloilla on tärkeä merkitys yhteisöjen toimintaan.

Vero-oikeudella on keskeinen asema yritysmuotoa valittaessa. Voidaankin sanoa, että varsin usein verotus vaikuttaa yritysmuodon valintaan. Juuri verotuksen vuoksi osakeyhtiöstä on tullut niin suosittu yritysmuoto kuin jäljempänä esitettävästä ilmenee. Kirjanpitolainsäädännöllä on vaikutusta yhteisön toiminnassa. Yhteisöoikeudella on yhteys myös elinkeino-oikeuteen. Yhteisön tarkoituksena on usein tuottaa omistajille voittoa harjoittamalla tiettyä elinkeinoa. Joitakin elinkeinoja saa harjoittaa vain määrätyssä yhteisömuodossa siten kuin elinkeino-oikeuden alaan kuuluvassa erityislaissa mahdollisesti säädetään. Myös sopimusoikeudella on merkitystä eräiden yhteisöoikeudellisten ongelmien yhteydessä, erityisesti jäsenten ja vastaavien keskinäisten suhteiden sääntelyssä. Yhä tärkeämmäksi yritystoimintaa harjoittaville yhteisöille on tullut myös työoikeus ja immateriaalioikeus.

Vaikka yhteisöoikeutta oikeustieteen alana voidaankin pitää itsenäisenä, yhteisöoikeuden ensisijaisen tutkimuskohteen eli yhteisöoikeudellisten oikeusnormien lisäksi ongelmien ratkaisuissa ja tieteenalaa kehitettäessä tulee ottaa huomioon muun muassa edellä mainitut muut normistot.
Additional Information
Kirjoittajat: Risto Nuolimaa ja Janne Ruohonen

Related Concepts

Sources

Immonen&Nuolimaa2016, Kyläkallio&al2015, Mähönen&Villa2014, Airaksinen&al2010, Wilhelmsson&Jääskinen2001, Airaksinen&al2010b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.11.2022: Oikeustiede:yhteisöoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisöoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →