Oikeustiede:oikeudenala

  Tieteen termipankista

  oikeudenala

  oikeudenala
  Määritelmä Oikeudenalat ovat oikeudellisia normikokonaisuuksia, joka jakavat ja jäsentävät oikeusjärjestelmän systemaattisesti rinnakkaisiin, yhdessä koko oikeusjärjestyksen kattaviin alueisiin.
  Selite Oikeudenalakohtainen jaottelu on ollut pohjana oikeustieteen perinteiselle sektorijaolle ja oppituolien nimikkeille oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Nykyisin yliopistollisia virkoja perustetaan kuitenkin usein oikeusalajaotteluista riippumatta, kapeammille sektoreille tai ongelmakeskeisesti. Lisäksi oikeudenalaperustaisia yliopistovirkoja täydentävät oikeuden yleistieteitä (yleinen oikeustiede eli oikeusteoria, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeusinformatiikka, oikeuslingvistiikka tms.) varten perustetut virat.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Juha Karhu ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BjörneL1979, BjörneL1984, BjörneL1987, KangasU1998, PöyhönenJ1997, Sisula-TulokasL1991

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:oikeudenala. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenala.)