Airaksinen&al2010b

From Tieteen termipankki

Airaksinen, M. – Pulkkinen, P. – Rasinaho, V.: Osakeyhtiölaki II. Helsinki 2010.