Oikeustiede:osuuspankki

  Tieteen termipankista

  osuuspankki

  osuuspankki
  Määritelmä Osuuspankki on pankki- ja muuta luottolaitostoimintaa harjoittava osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa tarkoitettu osuuskunta. Osuuspankkiin sovelletaan osuuskuntalakia, mikäli em. laeissa ei ole jostakin kysymyksestä erityissäännöksiä.
  Selite Pankin liiketoimintaa sekä siltä edellytettyä maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta on säännelty lähemmin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:osuuspankki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osuuspankki.)