Oikeustiede:osuuspankki

  From Tieteen termipankki

  osuuspankki

  osuuspankki
  Definition Osuuspankki on pankki- ja muuta luottolaitostoimintaa harjoittava osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa tarkoitettu osuuskunta. Osuuspankkiin sovelletaan osuuskuntalakia, mikäli em. laeissa ei ole jostakin kysymyksestä erityissäännöksiä.
  Explanation Pankin liiketoimintaa sekä siltä edellytettyä maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta on säännelty lähemmin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:osuuspankki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osuuspankki.)