Airaksinen&al2010

From Tieteen termipankki

Airaksinen, M. – Pulkkinen, P. – Rasinaho, V.: Osakeyhtiölaki I. 2010.