Oikeustiede:mielenosoitusvapaus

From Tieteen termipankki

mielenosoitusvapaus

mielenosoitusvapaus
Definition oikeus osallistua mielenosoitukseen tai järjestää mielenosoitus kenenkään sitä ennalta estämättä
Explanation

Mielenosoitusta pidetään yleensä perusoikeutena, jossa yhdistyvät sananvapauden ja kokoontumisvapauden käyttäminen. Mielenosoitusvapauden kuten kokoontumisvapaudenkin keskeisenä tavoitteena on turvata demokratiaan kuuluvaa vapaata mielipiteenmuodostusta ja yksilön mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

Perusoikeussääntely turvaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tapaan mielenosoitusvapauden kaikille kansalaisuudesta riippumatta. Lisäksi mielenosoitusvapautta on säännelty tavallisella lainsäädännöllä. Keskeisessä asemassa on kokoontumislaki (530/1999). Siinä säännellään yleisiä kokouksia, joihin kuuluvat myös mielenosoitukset lukuun ottamatta yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisuja.

Yleisinä periaatteina, joita lain mukaan tulee noudattaa mielenosoituksia järjestettäessä, ovat vaatimus tilaisuuden rauhanomaisuudesta, kielto vaarantaa osanottajien ja sivullisten turvallisuutta, kielto loukata heidän oikeuksiaan sekä vaatimus huolehtia siitä, ettei mielenosoituksesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. Valtiolle kuuluu kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuden käyttämisen edistämisvelvollisuus mm. luomalla edellytyksiä niiden järjestämiselle.

Mielenosoituksen järjestämisoikeus on täysivaltaisella henkilöllä, yhteisöllä ja säätiöllä. Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa järjestää mielenosoituksen, jollei ole ilmeistä, että hän ei kykene vastaamaan järjestäjälle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Muu vajaavaltainen saa järjestää mielenosoituksen yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa. Osallistumisoikeus mielenositukseen on jokaisella. Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenosoituksesta on tehtävä ilmoitus poliisiviranomaiselle vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:mielenosoitusvapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:mielenosoitusvapaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg