Oikeustiede:anonyymin viestin suoja

  Tieteen termipankista

  anonyymin viestin suoja

  anonyymin viestin suoja
  Määritelmä oikeus julkaista viestejä paljastamatta henkilöllisyyttään ja oikeus toimia tietolähteenä ilman että tiedon tai viestin julkaisija joutuisi paljastamaan tietolähteen henkilöllisyyttä
  Selite

  Anonyymiin ilmaisun ja tietolähteen suojaan liittyvät oikeudet liittyvät julkisen keskustelun, vapaan tiedonvälityksen ja vallankäytön julkisen arvostelun takeisiin. Yksilön riippuvuussuhteet ja sidonnaisuudet saattavat estää häntä osallistumasta julkiseen keskusteluun ja epäkohtien paljastamiseen, jos oikeutta esiintyä nimettömänä tai nimimerkin suojassa ei olisi.

  Verkkoviestinnässä anonyymin viestin suojaan liittyy mahdollisuus vaatia verkkoviestin lähettäjän tunnistetiedot, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että viestin toimittaminen yleisön saataville täyttää rangaistavan teon tunnusmerkistön. Anonyymiä viestintää internetissä voidaan käyttää sekä epäkohtia paljastavaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun että laittomien sisältöjen, kuten lapsipornon, huumeiden ja tekijänoikeutta loukkaavan aineiston levittämiseen.

  Anonyymi viestintä nimimerkillä tai tietolähteenä aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa ja ohjelmatoiminnassa tapahtuu vastaavan toimittajan johdolla ja valvonnassa. Tällöin vastaava toimittaja voi joutua vastuuseen anonyymeistä viesteistä osallisuuden tai toimitustyön johtamisen valvonnan laiminlyönnin takia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:anonyymin viestin suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:anonyymin viestin suoja.)