Oikeustiede:ennakkosensuuri

  Tieteen termipankista

  ennakkosensuuri

  ennakkosensuuri
  Määritelmä viranomaisen tai muun tahon etukäteen viestinnän, kuten painotuotteiden, julkaisujen, kuvaohjelmien tai muiden viestien sisältöön toimittama tarkastus
  Selite

  Ennakkosensuuri tarkoittaa viranomaisen ennakolta tapahtuvaan tarkastukseen perustuvaa viestinnän sisällön valvontaa, joka on vastoin perustuslain 12 §:n sananvapausäännöksen ennakkoesteiden kieltoa. Suomessa oli painotuotteiden ennakkosensuuri koko autonomian ajan vuoden 1919 hallitusmuodon ja painovapauslain säätämiseen saakka. Perustuslain sananvapaus sisältää ennakkosensuurin kiellon. Ennakkosensuurin kielto kuuluu perustuslain turvaaman sananvapauden ydinalueelle. Myös sananvapauden käytön saattaminen luvanvaraiseksi on lähtökohtaisesti kielletty. Sananvapauden käytöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä lailla sääntelyvarauksen mukaisesti.

  Sananvapausäännös ei estä ylläpitämästä toimilupajärjestelmää televisio- ja radiotoiminnassa, mikäli järjestelmän tarpeellisuus perustellaan perustuslain kannalta hyväksyttävällä tavalla. Radiotaajuuksien käytön tehostuminen ja mahdollisuus käyttää viestintäverkkoja kuvaohjelmien ja lähetysten jakeluun vähentää joukkoviestintäverkkojen niukkuuteen perustuvan toimilupajärjestelmän tarvetta.

  Sananvapaussäännökseen sisältyy kvalifioitu lakivaraus, joka antaa mahdollisuuden säätää lasten suojelemiseksi välttämättömiä kuvaohjelmia koskevia rajoituksia. Elokuvien ja kuvaohjelmien ennakkotarkastus jatkui alaikäisille levitettävien kuvaohjelmien osalta vuoden 2012 kuvaohjelmalain säätämiseen saakka. 2012 voimaan tulleessa kuvaohjelmalaissa on luovuttu viranomaisen ennakkotarkastuksesta ja siirrytty kuvaohjelmien tarjoajien itse toteuttamaan luokitteluun ja sen jälkivalvontaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:ennakkosensuuri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkosensuuri.)