Oikeustiede:viestinnän vapaus

  Tieteen termipankista

  viestinnän vapaus

  viestinnän vapaus
  Määritelmä oikeus käyttää eri viestintävälineitä, keinoja ja viestintäverkkoja joukkoviestintään ja kohdeviestintään
  Selite

  Viestinnän vapaus on osa sananvapauden kattamia oikeuksia, ja se tarkoittaa oikeutta käyttää kaikkia viestinnän keinoja, välineitä ja verkkoja joukkoviestintään ja kohdeviestintään. Viestinnän keinojen ja infrastruktuurin sääntelyssä on noudatettava perusoikeuksien käyttämistä ja rajoittamista koskevalle lainsäädännölle asetettuja vaatimuksia.

  Viestinnän sääntely on historiallisesti perustunut viestintävälineen teknisiä rajoitteita ja niukkuutta koskevaan sääntelyyn. Painoviestintä on perinteinen viestintäväline, johon sisältyvät kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet ja kaikki painetut julkaisut. Viestintäverkot voivat olla radiotaajuuksia käyttäviä tai kaapeliteitse toteutettuja verkkoja. Perinteisesti radiotaajuuksia käyttäviä joukkoviestintäverkkoja on käytetty televisio- ja radio-ohjelmien jakeluun. Radiotaajuuksien niukkuus oli toimilupasääntelyn yksi peruste. Kaapelitelevisioverkkoja on käytetty televisio-ohjelmien jakeluun taajamassa. Puhelinverkot ovat kehittyneet kohdeviestinnästä kaikenlaisen viestinnän mahdollistaviksi laajakaistaverkoiksi. Molempia verkkotyyppejä voidaan nykyisin käyttää sekä joukkoviestintään että kohdeviestintään.

  Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 11 artikla edellyttää tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden kunnioittamista, joten tiedotusvälineiden ja viestinnän infrastruktuurin sääntelyssä on edistettävä yhtäläisiä mahdollisuuksia viestintään. Toimilupasääntelyä voidaan käyttää radiotaajuuksien rajallisuuden vuoksi ja radiohallinnollisen epäjärjestyksen estämiseksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:viestinnän vapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viestinnän vapaus.)