Oikeustiede:puolustus rikosasioissa

  Tieteen termipankista

  puolustus rikosasioissa

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  puolustus rikosasioissa
  Määritelmä oikeusvaltiossa rikoksesta epäillyllä ja syytetyllä tulee olla oikeus puolustukseen
  Selite

  Puolustukseen kuuluu ensinnäkin se, että asianomaisen tulee saada tietoonsa, mistä häntä epäillään tai syytetään. Toiseksi asianomaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tutkinnan ja oikeudenkäynnin kulkuun ja saada omat näkökohtansa ja todisteensa siinä esitetyiksi ja huomioon otetuiksi. Kolmanneksi epäillyllä ja syytetyllä pitää olla oikeus pätevään oikeusavustajaan, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet asian ajamiseen.

  Puolustuksen oikeudet kuuluvat hyvin monen ihmisoikeussopimuksen takaamiin oikeuksiin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan takaaman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset ulottuvat myös rikosasian esitutkintaan, vaikka varsinaisesti artikla asettaa vaatimuksia syyteasian käsittelylle tuomioistuimessa. Artiklan toisessa kappaleessa säädetään syyttömyysolettamasta, jonka myötä syyttäjällä on rikosasioissa todistustaakka. Syytetty voi halutessaan pysyä passiivisena. Artiklan kolmannessa kappaleessa taataan rikoksesta syytetylle vähimmäisoikeudet. (ks. Laajempi kuvaus)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Markku Fredman

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  FredmanM2013, Helminen&al2014, s. 178-225, JokelaA2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:puolustus rikosasioissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:puolustus rikosasioissa.)