Oikeustiede:luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
lupalakimies
Definition lakimies, joka on saanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan toimia avustajana ja asiamiehenä tuomioistuimissa
Explanation

Toisen henkilön asiamiehenä tai avustajana yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa niiden käsitellessä lastensuojeluasioita saa toimia vain erityisen kelpoisuuden saavuttanut lakimies. Kelpoisuus tällaiseen toimeen on asianajajilla, julkisilla oikeusavustajilla ja luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen palveluksessa olevat lakimiehet voivat toimia näissä tehtävissä, kun päämiehenä on kyseisen järjestön jäsen ja asia koskee palvelussuhdetta tai siihen liittyvää asiaa. Yrityksen palveluksessa oleva lakimies voi toimia työnantajansa avustajana tai asiamiehenä. Avustajana ja asiamiehenä voi toimia myös viranomainen tai viranomaisen palveluksessa oleva virkamies, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä.

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 2 §:n mukaan toimilupa voidaan myöntää henkilölle

1) joka on suorittanut Suomessa oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon taikka ulkomailla vastaavan oikeustieteen tutkinnon, joka on tunnustettu Suomessa sen mukaan kuin erikseen säädetään; 2) joka on saavuttanut riittävän perehtyneisyyden oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään; 3) joka on rehellinen  ja joka ei ole ilmeisen sopimaton  oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään; sekä 4) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Riittävä perehtyneisyys on henkilöllä, joka on: 1) suorittanut asianajajatutkinnon; 2) suorittanut tuomioistuinharjoittelun; 3) toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävässä; tai 4) toiminut lakimiestutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden ajan muussa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan toimeen.

Eräistä rikoksesta tuomitut tai Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erotetut voivat saada toimiluvan vasta laissa säädetyn määräajan kuluttua.

Toimiluvan voi menettää jos lakimiehen todetaan luvanvaraisissa tehtävissään menetelleen epärehellisesti tai muulla tavalla tahallaan loukanneen toisen oikeutta.

Toimiluvan myöntää oikeusministeriön yhteydessä toimiva oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saaneiden lakimiesten valvonnasta vastaa Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta.

Termiä lupalakimies käytetään luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan synonyyminä sekä yleiskielessä että oikeuskirjallisuudessa. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain epävirallisena kutsumanimenä on lupalakimieslaki.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Fredman

Related Concepts

Sources

FredmanM2013, s.69-71 ja s. 266-269

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg