Oikeustiede:julkinen (maksuton) oikeusapu

  Tieteen termipankista

  julkinen oikeusapu

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  julkinen oikeusapu
  Määritelmä valtion varoin annettava oikeusapu henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja
  Selite

  Oikeusavun saaminen oikeusapulain (257/2002) nojalla perustuu asianomaisen taloudelliseen asemaan, kun taas rikosasioiden oikeudenkäyntilain mukaiset asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön sekä syytetyn puolustajan määräykset perustuvat pelkästään asian laatuun ja avustajan tarpeeseen. Maksutonta oikeusapua haetaan joko suullisesti tai kirjallisesti oikeusaputoimistolta. Hakijan on esitettävä samalla selvitys taloudellisista oloistaan ja kyseisestä asiasta.

  Oikeusapulain mukaiseen oikeusapuun kuuluvat oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ynnä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Pääsääntöisesti oikeusavun saajalla on myös oikeus avustajaan, jonka palkkio ja kulut korvataan valtion varoista.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:julkinen (maksuton) oikeusapu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkinen (maksuton) oikeusapu.)