Oikeustiede:oikeudenkäyntiavustaja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeudenkäyntiavustaja

oikeudenkäyntiavustaja
Definition henkilö, joka avustaa oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti saapunutta asianosaista (vrt. oikeudenkäyntiasiamies)
Explanation

Henkilökohtaisesti tuomioistuimeen saapuneella asianosaisella saa olla oikeudenkäyntiavustaja. Erotukseksi oikeudenkäyntiasiamiehestä oikeudenkäyntiavustaja toimii asianosaisen rinnalla. Avustajan käyttäminen ei kuitenkaan vapauta asianosaista henkilökohtaisesti saapumasta oikeuteen, milloin tuomioistuin on hänet siihen velvoittanut. Kysymyksiä voidaan osoittaa myös asianosaisen itsensä vastattavaksi, jos tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi.

Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin oikeudenkäyntiasiamiehellä: avustajana saa oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n mukaan toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Avustajana saa toimia myös asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa oleva, oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Lisäksi palvelussuhdetta koskevassa tai siihen asiallisesti liittyvässä asiassa sekä työtuomioistuimessa asianosaisen oikeudenkäyntiavustajana saa toimia työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Avustajana saa toimia myös viranomainen, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä. Lisäksi oikeudenkäyntiavustajana saa toimia mainitun viranomaisen palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on tehtävään sopiva ja kykenevä ja joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Kuka tahansa rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, voi toimia oikeudenkäyntiavustajana riidattomassa perintä- ja häätöasiassa, hakemusasiassa, joka ei ole riitainen sekä maaoikeusasiassa.

Tuomioistuimet valvovat avustajien toimintaa ja voivat laissa säädetyillä edellytyksillä määrätä avustajalle esiintymiskiellon.

Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaari 4/1734
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Fredman

Related Concepts

Sources

FredmanM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:oikeudenkäyntiavustaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenkäyntiavustaja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →