Oikeustiede:rauhansopimus

  Tieteen termipankista

  rauhansopimus

  rauhansopimus
  Määritelmä rauhansopimus on kansainvälinen sopimus vihollisuuksien lopettamisesta kahden tai useamman valtion kesken
  Selite Rauhansopimuksen ydinasia on vihollisuuksien lopettamisessa, mutta siihen sisältyy usein rauhan aikaansaamiseen liitettyjä ehtoja, kuten määräyksiä korvauksista ja aluesiirroista sekä normaaliyhteyksien palauttamisesta sodassa keskenään olleiden valtioiden kesken. Perustuslain mukaan tasavallan presidentillä on toimivalta rauhansopimuksen tekemiseen, mutta ennen valtuuksien antamista sopimusneuvottelijoille sopimuksen allekirjoittamiseen eduskunnan on annettava suostumuksensa sopimuksen tekemiseen ja hyväksyttävä sopimuksen valtionsisäistä voimaansaattamista tarkoittava laki. Suostumus on perustuslain 95 §:n mukaan annettava kahden kolmanneksen enemmistöllä eduskunnassa, jos se koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista. Samalla perusteella on sopimusta koskeva voimaansaattamislaki perustuslain 96 §:n mukaan eduskunnassa hyväksyttävä poikkeuslakina kahden kolmanneksen enemmistöllä. Kun perustuslain 73 §:n mukaan poikkeuslaki voi sisältää ainoastaan "perustuslakiin tehtävän rajatun poikkeuksen" , rauhansopimuksen voimaansaattamislaki, jos se puuttuu perustuslain keskeisiin ratkaisuihin (kuten perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen), edellyttää samalla itse perustuslakitekstin muuttamista sopimusta vastaavaksi – sikäli kuin perustuslain 94 §:n 3 momentti, joka suojaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita, ei tällaisen tekstimuutoksen tekemistä ehdottomasti kiellä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:rauhansopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rauhansopimus.)