Oikeustiede:säädöksen johtolause

From Tieteen termipankki

säädöksen johtolause

säädöksen johtolause
Definition säädöksen alussa oleva lausuma, jossa kuvataan sen säätämistoimi ja säätämisjärjestys
Explanation

Esityksen antamisesta päättäessään valtioneuvosto vallitsevan käytännön mukaan ottaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen johtolauseen välityksellä alustavan kannan ehdotuksen suhteesta perustuslakiin. Tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen viittaava johtolause on seuraava: "Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään". Jos taas kysymys hallituksen arvioinnin mukaan on perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettävästä laista, johtolause kirjoitetaan lakiehdotukseen seuraavasti: "Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:n mukaisessa järjestyksessä, säädetään".

Päättäessään lakiehdotuksen sisällöstä sen ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunto – perustuslakivaliokunnan mahdollisesti annettua lausuntonsa lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin - päättää myös lakiehdotukseen liitettävästä johtolauseesta, ellei puhemies omine valvontavaltuuksineen tässä vaiheessa puutu johtolauseen sisältöön. Lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä eduskunta, päättäessään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, noudattaa ensimmäisessä käsittelyssä päättämänsä johtolauseen mukaista lainsäädäntöjärjestystä. Eduskunnan hyväksyttyä lain sen johtolause ilmoittaa, onko laki käsitelty tavallisessa vai perustuslainsäätämisen järjestyksessä.

Valtioneuvoston, tasavallan presidentin ja ministeriön asetuksen johtolauseessa (kuten jo nimikkeessäkin) ilmaistaan säädöksen antanut orgaani, ja usein myös lainkohta, johon säädöksen antamisvaltuus perustuu.
Additional Information
Kirjoittaja: Antero Jyränki

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:säädöksen johtolause. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädöksen johtolause.)