Oikeustiede:hätäoikeus

  From Tieteen termipankki

  hätäoikeus

  hätäoikeus
  Definition vanha valtiosääntöoikeudellinen päättelykonstruktio, jonka mukaan valtioelin tai viranomainen voi kansallisissa kriisitilanteissa käyttää sellaisia toimivaltuuksia, joita ei ole kirjattu säädettyyn perustuslakiin eikä oikeusjärjestykseen ylipäätään
  Explanation Perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (ns. oikeusvaltioperiaate). Hallituksen perustuslakiesityksen perustelujen mukaan 3 momentin ensimmäinen virke edellyttää, että julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperuste (HE 1/1998 s. 74). Viranomaisilla ei siten voi olla sellaista julkisen vallan käyttämistä tarkoittavaa toimivaltaa, jolla ei ole nimenomaista tukea oikeusjärjestyksessä. Tätä perustuslakia koskeneen hallituksen esityksen perustelukohtaa voi luonnehtia hätäoikeuskonstruktion torjunnaksi.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:hätäoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hätäoikeus.)