Oikeustiede:hätäoikeus

From Tieteen termipankki

hätäoikeus

hätäoikeus
Definition vanha valtiosääntöoikeudellinen päättelykonstruktio, jonka mukaan valtioelin tai viranomainen voi kansallisissa kriisitilanteissa käyttää sellaisia toimivaltuuksia, joita ei ole kirjattu säädettyyn perustuslakiin eikä oikeusjärjestykseen ylipäätään
Explanation Perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (ns. oikeusvaltioperiaate). Hallituksen perustuslakiesityksen perustelujen mukaan 3 momentin ensimmäinen virke edellyttää, että julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperuste (HE 1/1998 s. 74). Viranomaisilla ei siten voi olla sellaista julkisen vallan käyttämistä tarkoittavaa toimivaltaa, jolla ei ole nimenomaista tukea oikeusjärjestyksessä. Tätä perustuslakia koskeneen hallituksen esityksen perustelukohtaa voi luonnehtia hätäoikeuskonstruktion torjunnaksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:hätäoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hätäoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg