Oikeustiede:osallistumisoikeudet

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

osallistumisoikeudet

osallistumisoikeudet
Definition Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa toteutettu sääntelytapa ja perusoikeuksien systematisointi: kansalaisten yhteiskunnalliseen aktiviteettiin liittyvät säätelyt eri osissa vanhaa perustuslakijärjestelmää (vuoden 1919 HM ja 1928 VJ) kerättiin osiksi perustuslain toisen luvun perusoikeussäännöstöä. Vuoden 1928 VJ:n 6 §:n sääntelyt oikeudesta äänestää valtiollisissa vaaleissa säädettiin perusoikeudeksi.
Explanation Perusoikeusluontoisia osallistumisoikeuksia ovat vaalioikeudet valtiollisissa vaaleissa, äänioikeus kansanäänestyksessä ja kunnallisissa vaaleissa, oikeus osallistua kunnan hallintoon sekä julkisen vallan velvollisuus edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon sekä jokaisen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain 14 § (otsikkonaan "Vaali- ja osallistumisoikeudet") on sidoksissa kansanvaltaisuussäännökseen perustuslain 1 luvussa: kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen (perustuslain 2.2 §). Osallistumisoikeuksiin voidaan ilmaisun laajassa merkityksessä lukea myös ns. poliittisiksi perusoikeuksiksi luokitellut perusoikeudet, joiden tavoitteena on pääosin tukea demokraattista valtiojärjestelmää ja yhteiskuntapoliittista järjestäytynyttä kansalaistoimintaa. Niitä ovat mm. yhdistymis-, kokoontumis- ja mielenosoitusvapaus sekä sananvapaus luonteeltaan yhteiskuntapoliittiseen viestintään liittyvässä tiedonvälityksessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:osallistumisoikeudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osallistumisoikeudet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg