Oikeustiede:perusoikeusluokitukset

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

perusoikeusluokitukset

perusoikeusluokitukset
Definition (maassa turvattujen) perusoikeuksien jaottelu erilaisiin ryhmiin, joiden avulla perusoikeusjärjestelmän tarkastelu jäsentyy ja järjestelmän ominaispiirteet tulevat näkyville
Explanation Perusoikeusluokituksiin voi liittyä oikeudellisia merkityksiä, jos perustuslaissa käytetään jotain ryhmittelyä ja liitetään eri ryhmien perusoikeuksiin erilaisia oikeudellisia piirteitä. Useimmiten luokituksissa on kuitenkin kysymys vain perusoikeuksien kuvaamisessa käytetystä välineestä, jolla jäsennetään perusoikeusjärjestelmän tarkastelua ja tuodaan esille erilaisia piirteitä perusoikeuksissa. Tavallisimmin käytettyjä perusoikeuksien luokitteluja ovat erilaiset oikeuden sisältöön nojaavat luokittelut. Keskeinen on jako yhtäältä vapausoikeuksiin (mm. henkilökohtainen vapaus) ja toisaalta taloudellisin, sosiaalisin ja sivistyksellisiin perusoikeuksiin (ns. TSS-oikeuksiin). Toisaalta perusoikeudet voidaan jakaa ryhmiin – kolmeen "sukupolveen" – perusoikeusajattelun kehitysvaiheiden mukaisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikael Hidén

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.10.2020: Oikeustiede:perusoikeusluokitukset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeusluokitukset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →