Oikeustiede:poliittinen viestintä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

poliittinen viestintä

poliittinen viestintä
Definition yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vallankäyttöä koskevia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja, jotka kuuluvat sananvapauden ydinalueelle, jota ei voi tavallisella lainsäädännöllä rajoittaa eikä perusoikeuspunninnassa syrjäyttää
Explanation Sananvapaus on lähtökohtaisesti poliittiseen viestintään ja osallistumisoikeuksiin kuuluva perusoikeus. Sananvapaus, kokoontumisvapaus ja yhdistymisvapaus ovat poliittista osallistumista turvaavia perusoikeuksia. Perustuslakivaliokunnan käytännössä poliittisen viestinnän on katsottu kuuluvan sananvapauden ydinalueelle. Perusoikeuden ydinalue tarkoittaa perusoikeuteen sisältyviä ehdottomia oikeuksia ja vapauksia, joita ei voi tavallisella lainsäädännöllä rajoittaa eikä perusoikeuspunninnassa syrjäyttää. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan valtion harkintamarginaali poliittisen keskustelun rajoittamisessa on kaikista kapein, ja tällaisia rajoituksia arvioidaan sen käytännössä hyvin tiukasti. Poliittisen viestinnän liittyen EIT:n käytännössä on arvioitu sellaisia yleistä mielenkiintoa ja yhteiskunnallista keskustelua herättäviä asioita, joiden osalta sananvapauden rajoittaminen ei ole hyväksyttävää. Poliittisen viestinnän sananvapaus liittyy edustuksellisen demokratian toteutumiseen. Valtiopäiville osallistuvat poliitikot edustavat valitsijoitaan, kuuntelevat heidän huoliaan ja ajavat heidän etujaan. Laaja poliittisen keskustelun sananvapaus turvaa sekä kansanedustajien että muiden oikeutta osallistua tasavertaisesti poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita koskevaan keskusteluun. Parlamentin jäsenten sananvapaus heidän tehtäviensä hoidossa on yleisen sananvapauden lisäksi turvattu parlamentaarista immuniteettia koskevin järjestelyin.
Additional Information
Kirjoittaja: Riitta Ollila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:poliittinen viestintä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:poliittinen viestintä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg