FrändeD2012

    Tieteen termipankista

    FRÄNDE, D.: Tuomioistuinten toimivalta rikosasioissa. Teoksessa Prosessioikeus. 4. painos 2012, s. 387–397.