Oikeustiede:oikeusteoria

  Tieteen termipankista

  oikeusteoria

  oikeusteoria
  Määritelmä oikeuden ja oikeustieteen teoria, joka käsittelee yleisiä, eri oikeudenaloille yhteistä ja teoreettisia- tai metodiopillisia kysymyksiä ja joka hakee omat tutkimukselliset työvälineensä yleisen filosofian tai oikeustieteen lähitieteiden (lingvistiikka, semiotiikka, ym.) alalta.
  Selite

  Oikeusteorian kohteena on oikeuden ja oikeustieteen teoria. Tässä merkityksessä se on paljolti sama asia kuin oikeusfilosofia: käsitteitä käytetäänkin nykyään lähes synonyymisesti.

  Oikeusteorialla on varsin monia tehtäviä, kun se pyrkii olemaan oikeustieteen eri alojen saavutuksista johtopäätöksiä tekevä teoria, joka samalla arvioi kriittisesti näillä aloilla saavutettuja tuloksia ja niiden tieteenteoreettisia perusteita (ks. Laajempi kuvaus). Oikeusdogmatiikan teoriasta keskusteltaessa joudutaan ottamaan kantaa keskeisiin oikeusfilosofisiin kysymyksiin arvojen relatiivisuudesta tai objektiivisuudesta sekä kielen luonteesta. Tästä nimittäin riippuu, katsotaanko oikeusdogmatiikan tasolla mahdolliseksi saavuttaa yksi ainoa oikea ratkaisu.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AarnioA1989, KlamiH1983, PöyhönenJ1982, WintgensL2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:oikeusteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusteoria.)