Sisula-TulokasL1991

    Tieteen termipankista

    SISULA-TULOKAS, LENA: Går vi mot en splittrad avtalsrätt? Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1991, s. 196—206.