Oikeustiede:oikeustiede

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeustiede

oikeustiede
Definition tieteenala, joka tarkastelee oikeutta normatiivisena ilmiönä ja samalla tuottaa ja uusintaa oikeutta ja siten vaikuttaa tuloksillaan tutkimuskohteensa kehitykseen
Explanation

Oikeutta tutkivat sekä oikeustiede että yhteiskuntatieteet, kuten oikeussosiologia. Oikeuden oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus eroavat toisistaan sekä kohteeltaan että tuloksiltaan.

Oikeutta voidaan lähestyä yhtäältä normatiivisena ilmiönä, oikeusjärjestyksenä, toisaalta taas erityisinä yhteiskunnallisina käytäntöinä, joita voidaan kutsua myös oikeudellisiksi käytännöiksi. Oikeustiede ymmärtää tutkimuskohteensa ennen kaikkea oikeudeksi normatiivisena ilmiönä, yhteiskuntatiede taas oikeudeksi oikeudellisina käytäntöinä.

Tuloksiltaan oikeustiede ja yhteiskuntatiede eroavat sijainnissaan normatiivisuus-deskriptiivisyys-akselilla. Oikeustiede ei ole luonteeltaan puhtaasti kuvailevaa, vaan sen tuloksiin liittyy myös normatiivinen ainesosa. Selvimmin tämä on todettavissa lainopin esittämissä normi- ja tulkintakannanotoissa.

Ne erityispiirteet, jotka erottavat oikeustieteen oikeutta koskevasta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, selittyvät ainakin osaksi siitä, että oikeustiede on yksi niistä oikeudellisista käytännöistä, jotka tuottavat ja uusintavat oikeutta oikeusjärjestyksenä. Oikeustiede lähestyy oikeutta ikään kuin sisältä käsin, kun taas yhteiskuntatiede omaksuu ulkopuolisen tarkkailijan aseman.

Oikeustieteellä on omalaatuinen suhde tutkimuskohteensa. Normatiivinen oikeustiede vaikuttaa tuloksillaan välittömästi tutkimuskohteensa kehitykseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Kaarlo Tuori

Related Concepts

Sources

AarnioA1988, s. 48-61, TuoriK2000, 10. luku

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2022: Oikeustiede:oikeustiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeustiede.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →