Oikeustiede:oikeusjärjestys

  Tieteen termipankista

  oikeusjärjestys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  oikeusjärjestys
  Määritelmä tietyllä hetkellä voimassa olevien oikeusnormien kokonaisuus
  Selite

  Oikeusjärjestys on lainsäätäjän eli valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan ja alempien hallinnollisten viranomaisten säätämien ja/tai tuomioistuinten ja muiden viranomaisten yksittäisillä soveltamisratkaisuillaan vahvistamien oikeusnormien kokonaisuus. Oikeusjärjestelmä on puolestaan oikeustieteen sisäisesti ristiriidattomaksi, suhteellisen koherentiksi jäsentämä voimassa olevien oikeusnormien kokonaisuus. Ilmauksilla oikeusjärjestys/oikeusjärjestelmä on toisin sanoen merkittävä semanttinen ero, mutta käytännön juridisissa teksteissä ne usein esiintyvät hieman epätarkasti toistensa synonyymeinä.

  Termin käytöstä kansainvälisissä yhteyksissä ks. oikeusjärjestysten yhtenäistäminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Juha Karhu, Heikki E. S. Mattila ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BrusiinO1938, AarnioA1989, TuoriK1990

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:oikeusjärjestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusjärjestys.)