Oikeustiede:roomalainen yksityisoikeus

From Tieteen termipankki

roomalainen yksityisoikeus

roomalainen yksityisoikeus
Definition antiikin Roomassa vallinnut yksityisoikeudellinen järjestelmä ja siitä nousseet yksityisoikeudelliset opit
Explanation Roomalainen yksityisoikeus on yleiskäsite, joka sisältää koko antiikin Rooman aikaisen yksityisoikeudellisen sääntelyn ja juristioikeudelliset opit. Nykyinen määritelmä on varsin laaja ja sisältää lukuisia antiikin aikaisia oikeuden kategorioita, kuten mm. ius civile eli siviilioikeus sekä ius gentium eli oikeus jota sovellettiin myös muihin kuin Rooman kansalaisiin. Roomalaisesta yksityisoikeudesta on länsimaisiin oikeusjärjestelmiin tullut lukemattomia käsitteitä ja oppirakennelmia, kuten oikeuskelpoisuus, oikeustoimikelpoisuus, lukuisat erilaiset oikeustoimimuodot kuten sopimukset sekä niiden tulkintasääntöjä, esineoikeuden perusteet (omistus ja hallinta sekä niiden suoja, saannot, rasitteet ja vakuudet) ja erityisesti velvoiteoikeus (velvoitteiden muoto, suoritus, viivästys, tuottamus ja tahallisuus sekä yleensä vahingonkorvausoikeus). Roomalaisperäisen materiaalin runsaudesta johtuen roomalaisella yksityisoikeudella ymmärretään myös laajasti siviilioikeudellisen yksityisoikeuden perustaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Kaius Tuori

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Oikeustiede:roomalainen yksityisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:roomalainen yksityisoikeus.)