Oikeustiede:roomalainen julkisoikeus

  Tieteen termipankista

  roomalainen julkisoikeus

  roomalainen julkisoikeus
  Määritelmä antiikin Roomassa kehitetty ja siellä sovellettu julkisoikeuden järjestelmä, jolla oli huomattava vaikutus eurooppalaisen julkisoikeuden kehitykseen
  Selite Käsitteenä roomalainen julkisoikeus viittaa sekä antiikin Roomassa voimassa olleeseen julkisoikeuteen sekä roomalaisoikeudellisestä perinteestä lähtevään julkisoikeudellisiin sääntöihin ja käytäntöihin. Antiikin Roomassa julkisoikeus (ius publicum) tarkoitti oikeudellisia sääntöjä, jotka liittyivät valtioon tai paremmin ottaen yhteisiin asioihin. Sekä julkisoikeuden käsitteen että modernin valtiokäsitteen soveltaminen antiikin Roomaan on hyvin kiistanalaista. Roomalainen julkisoikeus on, kuten pääosa muustakin roomalaisesta oikeudesta, lähtöisin roomalaisten juristien kirjoituksista, sillä Roomassa ei ollut kirjoitettua valtiosääntöä. Koska antiikin Rooman valtiosääntö vaihteli historiallisesti kuningaskunnasta tasavaltaan ja lopulta keisarivaltaan, löysivät myöhemmät julkisoikeudesta kiinnostuneet juristit roomalaisesta oikeudesta lähteitä myöhemmällä ajalla keskusteluihin mm. virkamiesten velvollisuuksista, hallitsijan asemasta, lakien säätämisestä ja monista muista teemoista.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kaius Tuori

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:roomalainen julkisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:roomalainen julkisoikeus.)