Oikeustiede:muutoksenhaku (hallinto-oikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

muutoksenhaku
hallinto-oikeus

muutoksenhaku
Definition hallintopäätöksen lainmukaisuuden saattaminen uudelleen arvioitavaksi päätöksen muuttamisen tai kumoamisen tarkoituksessa
Explanation Muutoksenhaulla tarkoitetaan tavallisesti valitusta, jonka nojalla hallintopäätös voidaan saattaa hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi, samoin kuin jatkomuutoksenhakua toiseen hallintotuomioistuinasteeseen. Muutoksenhakuun luetaan myös ylimääräiset muutoksenhakukeinot kuten lainvoimaisen päätöksen purkaminen, jota haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Laajassa merkityksessä sillä voidaan kuvata kaikkia jälkikäteisiä oikeussuojakeinoja. Siten myös oikaisuvaatimus muodostaa muutoksenhakukeinon. Näin ollen kun oikaisuvaatimus on erityissäännöksen nojalla käytössä, oikaisuvaatimuksen ratkaiseva hallintoviranomainen toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Hallintolainkäytössä muutoksenhakuasiat ratkaistaan pääsääntöisesti hallintotuomioistuinjärjestelmässä, joka on kaksiasteinen. Suomen hallintolainkäyttöjärjestelmä rakentuu yleisen valitusoikeuden periaatteelle. Muutoksenhakua voidaan kuitenkin rajoittaa valitusluvalla ja eräissä tapauksissa myös valituskiellolla.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Oikeustiede:muutoksenhaku (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:muutoksenhaku (hallinto-oikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →