Oikeustiede:hallintolainkäyttö

  Tieteen termipankista

  hallintolainkäyttö

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintolainkäyttö
  Määritelmä oikeudenkäynti, jonka pääasiallisena kohteena on hallintoviranomaisen hallintoasiassa tekemä päätös
  Selite Suomen lainkäyttöjärjestelmä jakautuu yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. Hallintolainkäytössä on menettelyn kohteena useimmiten hallintoviranomaisen päätös, johon haetaan muutosta hallintovalituksella tai ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Hallintolainkäytössä voidaan ratkaista myös hallintoriita-asioita tai muita hakemusteitse ratkaistavia asioita. Hallintolainkäytössä noudatettava menettely (hallintoprosessi) muodostaa oman prosessilajinsa siviili- ja rikosprosessin ohella. Hallintolainkäytön organisatorisena perustana on kaksiasteinen yleisten hallintotuomioistuinten järjestelmä. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat ensimmäisessä asteessa alueelliset hallinto-oikeudet ja toisessa eli ylimmässä asteessa korkein hallinto-oikeus. Hallintolainkäyttöasioita ratkaistaan myös erityistuomioistuimissa kuten markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa sekä eräissä muutoksenhakulautakunnissa. Hallintoviranomaiset eivät pääsääntöisesti toimi enää lainkäyttöviranomaisina. Tämä korostaa hallintolainkäytön riippumattomuutta hallinnosta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Halila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.7.2024: Oikeustiede:hallintolainkäyttö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintolainkäyttö.)