Oikeustiede:konkurssivelkoja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konkurssivelkoja

konkurssivelkoja
Definition velkoja, jolla on konkurssisaatava konkurssivelalliselta ja joka konkurssivalvonnalla saa oikeuden jako-osuuteen konkurssipesään kuuluvasta varallisuudesta ja oikeuden osallistua päätöksentekoon konkurssipesässä
Explanation

Konkurssisaatava määräytyy sen mukaan, milloin velallinen on asetettu konkurssiin. Jos saatavan peruste on syntynyt ennen konkurssin alkamista, kyseessä on konkurssisaatava ja tällaisen saamisoikeuden haltija on konkurssivelkoja. Myös panttivelkoja on tällä perusteella konkurssivelkoja. Jos sen sijaan saatavan peruste on syntynyt konkurssin alkamisen jälkeen, velallisena on konkurssipesä, jolloin kyseessä on massavelka. Luonnollisen henkilön konkurssinsa alkamisen jälkeen tekemä velka ei ole konkurssisaatava.

Jos konkurssivelkoja valvoo tai ilmoittaa panttisaatavansa taikka saatava otetaan huomioon jakoluettelossa ilman valvontaa, konkurssivelkoja saa oikeuden jako-osuuteen tai, jos kyseessä on panttivelkoja, oikeuden kertymään etuoikeudella panttiesineestä. Konkurssipesään kuuluvaan varallisuuteen nähden ulosottoperusteena toimii konkurssituomioistuimen vahvistama jakoluettelo (kumotussa konkurssisäännössä käytettiin ilmaisuakonkurssituomio).

Konkurssivelkoja on oikeutettu osallistumaan päätöksentekoon velkojainkokouksessa tai niin sanotussa muussa päätöksentekomenettelyssä, valvontapäivän jälkeen kuitenkin vain, jos velkoja on valvonut saatavansa tai antanut panttisaatavastaan valvontaa vastaavan ilmoituksen.

EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaan ulkomaisella velkojalla, toisin sanoen velkojalla, jolla on kotipaikkaa toisessa jäsenvaltiossa, on oikeus ilmoittaa (valvoa) saatavansa toisessa jäsenvaltiossa alkaneessa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Pesänhoitajan tulee ilmoittaa ulkomaiselle velkojalla maksukyvyttömyysasetuksen mukaisesta määrämuotoista menettelyä noudattaen valvonnasta ja julkaista asetuksen mukaisesti kuulutus.

Käytetyt lähteet: Konkurssilaki 120/2004, EU:n maksukyvyttömyysasetus (EU) 2015/848, konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset (http://www.konkurssiasiamies.fi)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013, HE 221/2018

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:konkurssivelkoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssivelkoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg